Interpelacja w.s. Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze w trakcie remontu wiaduktu Briańskiego

2W dniu dzisiejszym złożyłem interpelację dotyczącą "Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze w trakcie remontu wiaduktu Briańskiego". Intepelacja dotyczy budowy dodatkowego łącznika drogowego w południowo wschodniej części osiedla Zatorze.

 

 

Jan Urbański

Radny Miasta Konina

 

 

 

Pan

Józef Nowicki

Prezydent Miasta Konina

62-500 Konin

Plac Wolności 1

 

 

Interpelacja

 

Dotyczy: Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze w trakcie remontu wiaduktu Briańskiego.

 

     Od 01.01.2012 zostanie wyłączony z użytkowania na okres 12 miesięcy wiadukt Briański. Spowoduje to zamkniecie dojazdu do osiedla od strony południowej i przeniesienie całego ruchu na część północną.

     Mając na uwadze, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze oraz konieczność złagodzenia skutków wyłączenia  z użytkowania wiaduktu Briańskiego, wnioskuję o budowę dodatkowego łącznika drogowego w południowo wschodniej części osiedla Zatorze. Łącznik o długości ok. 80 m (rys.1,2,3) powinien połączyć ulicę Torową z ulicą Chopina na wysokości hotelu Sonata. Takie rozwiązanie stworzy dodatkowy dojazd do osiedla Zatorze dla służb ratowniczych. Jednocześnie spowoduje częściowe odciążenie skrzyżowania Torowa-Przemysłowa.

 

Z poważaniem

Jan Urbański

 

 

 1

 Rys.1

 2

Rys. 2

3 

Rys. 3