Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440
Interpelacje

Interpelacje

Zgodnie ze Statutem Miasta Konina Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym lub bardziej złożonym charakterze niż zapytania. Interpelację składa się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady nie później niż 7 dni przed terminem sesji. Powinna ona zawierać krótkie przedstawienie stanu istniejącego, będącego przedmiotem interpelacji oraz wynikające z niej zapytanie. Przewodniczący przekazuje interpelację niezwłocznie Prezydentowi, a treść jej odczytuje na sesji Rady. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej w terminie 21dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi na interpelację udziela Prezydent Miasta lub osoby upoważnione do tego przez Prezydenta Miasta. W razie nieotrzymania odpowiedzi w terminie lub uznania przez interpelującego odpowiedzi za niewystarczającą, Przewodniczący zarządza uzupełnienie odpowiedzi natychmiast lub – jeżeli jest to niemożliwe - podczas najbliższej sesji. Nad odpowiedzią na interpelację może być przeprowadzona krótka dyskusja. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach na najbliższej sesji Rady, w ramach punktu wnioski i zapytania radnych.

Interpelacja w sprawie "Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez stworzenie i wprowadzenie w Koninie „Programu wprowadzania do stosowania opasek ratunkowych SOS"

urbańskiW dniu 23.07.2013 złożyłem interpelację w sprawie "Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez stworzenie i  wprowadzenie w Koninie Programu wprowadzania do stosowania opasek ratunkowych SOS" . Poniżej treść interpelacji.

Interpelacja w sprawie "Programu rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego, w systemie nadbudowy istniejących budynków wielo-mieszkaniowych”.

Jan

Mając na uwadze trudną sytuację finansowo mieszkaniową, przede wszystkim młodych mieszkańców Konina, w dniu wczorajszym złożyłem w Biurze Rady Miasta interpelację do Prezydenta Miasta Konina w sprawie przygotowania i wdrożenia programu taniego budownictwa mieszkaniowego w mieście, prowadzonego w systemie nadbudów suchych. Poniżej treść interpelacji.

Odpowiedź Prezydenta na Interpelację w sprawie ograniczenia wysokości opłat za wywóz śmieci

herbPoniżej odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na Interpelację w sprawie: "Zmiany Uchwały nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik", którą w imieniu klubu PO złożyłem w trakcie sesji w dniu 27.03.2013.