Wnioski do budzetu 2009

Wykaz wniosków do budżetu złozonych przeze mnie na rok budżetowy  2009

 

Budowa altan ekologicznych na os. Zatorze 


– zwiększenie do 800.000 zł
– źródło finansowania: nadwyżka budżetowa lub rezerwa budżetowa

Komisje w głosowaniu: 13 głosami „za” przyjęły powyższy wniosek.

Budowa placów zabaw na osiedlu Zatorze
 

– kwota 150.000 zł 
– źródło finansowania: nadwyżka budżetowa lub rezerwa budżetowa

Komisje w głosowaniu: 13 głosami „za” przyjęły powyższy wniosek.

 

Dokończenie ścieżki spacerowej wokół jez. Zatorze z monitoringiem okolicy
 

– kwota 220.000 zł
– źródło finansowania: nadwyżka budżetowa lub rezerwa budżetowa

Komisje w głosowaniu: 13 głosami „za” przyjęły powyższy wniosek.

 

Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze
 

– kwota 50.000 zł
– źródło finansowania: nadwyżka budżetowa lub rezerwa budżetowa

Komisje w głosowaniu: 13 głosami „za” przyjęły powyższy wniosek.

Projekt koncepcji zagospodarowania terenów pokopalnianych z wykorzystaniem wód geotermalnych

- kwota  300.000 zł
– źródło finansowania: nadwyżka budżetowa lub rezerwa budżetowa

Komisje w głosowaniu: 13 głosami „za” przyjęły powyższy wniosek.

 


You have no rights to post comments