16.12.2008 Stanowisko Prezydenta do wniosków

Poniżej przedstawiam stanowisko Prezydenta Miasta Konina do wniosków Komisji Rady Miasta Konina, do projektu budżetu Miasta Konina na 2009. Odpowiedzi dotarły do Radnych z 5-cio dniowym opóźnieniem w stosunku do czasu ustawowego.

 
Stanowisko Prezydenta Miasta Konina do wniosków Komisji Rady Miasta Konina do projektu budżetu Miasta Konina na 2009 rok

Budowa altan ekologicznych na os. Zatorze.

Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 400 tys. zł. Kwota ta jest wystarczająca zważywszy na 50% współfinansowanie zadania przez Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Dokończenie ścieżki spacerowej wokół jez. Zatorze z monitoringiem okolicy (podobny wniosek o treści "Wykonanie oświetlenia oraz dokończenie alejki spacerowej nad jeziorkiem na Osiedlu Zatorze" złożyła Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych).

Monitoring terenu przy jeziorku na osiedlu Zatorze zostanie wykonany do końca sierpnia 2009 roku. Natomiast ścieżka spacerowa będzie zrealizowana w przypadku pojawienia się możliwości jej sfinansowania.

Budowa chodnika z oświetleniem przy Przedszkolu nr 10 na osiedlu Zatorze.

Wniosek został przyjęty do realizacji w 2009 r.

Projekt koncepcji zagospodarowania terenów pokopalnianych z wykorzystaniem wód geotermalnych.

Szacunkowy koszt projektu wynosi ok. 5 mln zł. i nie jest ujęty w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Ponownie zostanie złożony wniosek do Ministra Środowiska o sfinansowanie odwiertów w celu potwierdzenia zasobności wód geotermalnych i wykorzystania tych odwiertów do zbadania zasobności w inne bogactwa naturalne.


You have no rights to post comments