03.09.2009 Interpelacja w sprawie Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Paderewskiego a Gajową

Interpelacja w sprawie: Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Paderewskiego a Gajową

 

Konin 02.09.2009


Jan Urbański
Radny Miasta Konina

 

Pan Kazimierz Pałasz Prezydent Miasta Konina
  
 
 
Interpelacja

Dotyczy: Budowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Paderewskiego a Gajową

     Narastający ruch kołowy na ulicy Przemysłowej, stwarza narastające uciążliwości dla mieszkańców osiedla Niesłusz oraz pośrednio zagrożenie bezpieczeństwa, zarówno dla ruchu pieszego jaki kołowego. Miasto posiada niewielkie możliwości kompleksowego rozwiązania tego problemu. Spowodowane jest to bliskim położeniem zabudowań  w stosunku do drogi.

     Mając na uwadze powyższe fakty, proszę o rozpatrzenie możliwości rozwiązania tego problemu, poprzez budowę łącznika drogowego, biegnącego obok torów PKP i łączącego ulicę Paderewskiego z Przemysłową w okolicy ulicy Gajowej, (schemat wariantowy w załączeniu).

     Inwestycja może zostać częściowo sfinansowana na przykład ze środków WRPO (Konkurs na działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego). Termin składania aplikacji do tego konkursu upływa 05 listopada, a dofinansowywane będą budowa, przebudowa i remont odcinków dróg oraz obiektów inżynierskich na drogach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.


 Z poważaniem
Jan Urbański

 

Image


You have no rights to post comments