Hałdy za unijne pieniądze

hałdy01.02.2010, 18:16 Konsultacje na temat zagospodarowania hałd pokopalnianych na Zatorzu to wstęp do opracowania projektu, który pozwoli pozyskać na ten cel fundusze unijne. Dopiero z listu, jaki przysłał do naszej redakcji radny Jan Urbański, dowiedzieliśmy się, czemu mają służyć ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie konsultacje. Otóż teren wokół jeziorka Zatorze nie został zagospodarowany do końca, czego przykładem jest choćby chodnik, który powinien je otaczać, a urywa się w połowie zachodniej części zbiornika wodnego. Inwestycji nie można było dokończyć z powodu braku pieniędzy.

 

 

01.02.2010, 18:16 Konsultacje na temat zagospodarowania hałd pokopalnianych na Zatorzu to wstęp do opracowania projektu, który pozwoli pozyskać na ten cel fundusze unijne.

Dopiero z listu, jaki przysłał do naszej redakcji radny Jan Urbański, dowiedzieliśmy się, czemu mają służyć ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Koninie konsultacje. Otóż teren wokół jeziorka Zatorze nie został zagospodarowany do końca, czego przykładem jest choćby chodnik, który powinien je otaczać, a urywa się w połowie zachodniej części zbiornika wodnego. Inwestycji nie można było dokończyć z powodu braku pieniędzy.

- We wrześniu ubiegłego roku w jednej z interpelacji wskazałem prezydentowi Pałaszowi źródło finansowania inwestycji, ze środków pozabudżetowych - poinformował radny Jan Urbański. Mowa o funduszach unijnych przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej. Okazało się jednak, że dokumentacja, którą posiada miasto, nie nadawała się do aplikowania o środki zewnętrzne. Temat więc upadł.

Można jeszcze starać się o dofinansowanie między innymi z działu „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych” z unijnego funduszu Jessica. Wymagało to od miasta zmiany Kompleksowego Programu Rewitalizacji dla całego miasta i dostosowania go do wymogów tego funduszu, co już zostało zrobione. Następnym krokiem będzie opracowanie dokumentacji rewitalizacji konkretnego obszaru, w tym wypadku hałd pokopalnianych, na co miasto zaplanowało w tegorocznym budżecie 100 tys. zł.

- Jako zwolennik przejrzystości władzy i zwiększania wpływu mieszkańców na zarządzanie miastem, zaproponowałem kierownikowi Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej, aby przed określeniem warunków i ogłoszeniem przetargu dać mieszkańcom naszego miasta możliwość zgłaszania własnych pomysłów i wniosków do założeń tego projektu - wyjaśnił ideę konsultacji ogłoszonych przez miasto radny Jan Urbański. - Wychodzę z założenia że nikt nie jest nieomylny i taka dyskusja przed rozpoczęciem projektowania może tylko pomóc we właściwym wyborze kierunków zagospodarowania terenów rekreacyjnych, o których mówimy.

Przypomnijmy, że mowa o terenie wokół jeziorka Zatorze i położonych na północ od niego hałdach, ziemi kilkadziesiąt lat temu zdjętej znad pokładów węgla odkrywki Niesłusz. Obszar ów od zachodu sąsiaduje z zabudowaniami Międzylesia, a od północy - z pokopalnianym jeziorem Czarna Woda. Po jego wschodniej stronie znajduje się schronisko dla bezdomnych zwierząt i siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Informacji o konsultacjach towarzyszą mapki, z których - jak się wydaje - jedna zawiera błąd, bo jako teren do zagospodarowania zaznaczono na niej również wschodnią część ogródków działkowych, którą miasto przekazało działkowiczom w latach osiemdziesiątych, w zamian za ziemię, na której pobudowano część ulicy Paderewskiego.


Galeria zdjęć (2)


You have no rights to post comments