04.10.2009. Czy na Zatorzu powstaną plaże i kąpieliska? BK

zatorzeNa początku września radny Jan Urbański zwrócił się z pisemną interpelacją do Prezydenta Konina zawierającą wniosek  o dokończenie zagospodarowania terenów pokopalnianych wokół jeziorka Zatorze (treść podawaliśmy wcześniej). Radny zaproponował jednocześnie wykorzystanie pozabudżetowych źródeł finansowania tego zadania. Jako źródło finansowania podał ogłoszony w ostatnich dniach sierpnia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, konkurs na działanie 6.1 („Turystyka”, Schemat I „Infrastruktura turystyczna”).

 

 

 

04.10.2009. Czy na Zatorzu powstaną plaże i kąpieliska? PDF Drukuj Email
Propozycje dla Konina - Propozycje Radnych
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 05 października 2009 20:40

zatorzeNa początku września radny Jan Urbański zwrócił się z pisemną interpelacją do Prezydenta Konina zawierającą wniosek  o dokończenie zagospodarowania terenów pokopalnianych wokół jeziorka Zatorze (treść podawaliśmy wcześniej). Radny zaproponował jednocześnie wykorzystanie pozabudżetowych źródeł finansowania tego zadania. Jako źródło finansowania podał ogłoszony w ostatnich dniach sierpnia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, konkurs na działanie 6.1 („Turystyka”, Schemat I „Infrastruktura turystyczna”).

 

W swojej interpelacji do Prezydenta wskazał cele na które mogą być przeznaczane środki z tego konkursu. Są to między innymi:

  • Kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące opracowywania i wdrażania koncepcji rozwoju infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki, m.in. rowerowej, pieszej, wodnej oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony i udostępniania obszarów chronionych atrakcyjnych turystycznie.
  • Renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno- sportowych: plaż, kąpielisk, przystani wodnych, ścieżek sportowych i innych obiektów w nadjeziornych ośrodkach wypoczynkowych.
  • Budowa nowoczesnych ośrodków rekreacyjno-rozrywkowych o bogatym programie wielofunkcyjnym (wioski wakacyjne, parki wypoczynku i sportu).Prezydent zgodził się z  wnioskiem zawartym w interpelacji radnego Jana Urbańskiego, polecając Wydziałowi Działalności Gospodarczej UM w Koninie podjęcia niezbędnych działań w celu złożenia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie zadania pod istniejącą nazwą „Zagospodarowanie terenów pogórniczych osiedla Zatorze”. W przypadku pozyskania środków istnieje duża szansa na uruchomienie budowy w przyszłym roku.

 

źródło BezpiecznyKonin.pl


You have no rights to post comments