09.12.2009. Odpowiedź Prezydenta na interpelację dotyczącą zagospodarowania.....

ZatorzeW dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na  interpelację radnego Urbańskiego dotyczącą dokończenia zagospodarowania terenów wokół Jeziorka Zatorze oraz uporządkowania dokumentacji i aktów prawa miejscowego z dostosowaniem do wymogów wynikających z wytycznych WRPO. Treść przedstawiamy poniżej.

 

 

 

09.12.2009. Odpowiedź Prezydenta na interpelację dotyczącą zagospodarowania..... PDF Drukuj Email
Propozycje dla Konina - Propozycje Radnych
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 10 grudnia 2009 13:22

ZatorzeW dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na  interpelację radnego Urbańskiego dotyczącą dokończenia zagospodarowania terenów wokół Jeziorka Zatorze oraz uporządkowania dokumentacji i aktów prawa miejscowego z dostosowaniem do wymogów wynikających z wytycznych WRPO. Treść przedstawiamy poniżej.

 

 

 

Treść interpelacji 

 

 

 

 

Konin, dnia 07.12.2009 r.


BP.0719-52/2009-12-10

 

 

Pan Jan Urbański
Radny Miasta Konina

 

 

     W odpowiedzi na  Pana interpelację, dotyczącą dokończenia zagospodarowania terenów wokół Jeziorka Zatorze oraz uporządkowania dokumentacji i aktów prawa miejscowego z dostosowaniem do wymogów wynikających z wytycznych WRPO informuję, że obecnie Wydział Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koninie realizuje projekt zagospodarowania terenów pogórniczych przy ulicy Paderewskiego. Realizowana jest budowa ścieżek spacerowych z kostki brukowej. Prace te realizowane są ze środków pochodzących z budżetu miasta. Możliwość pozyskania na ten cel środków zewnętrznych jest corocznie oceniana i ma wpływ na zajmowaną pozycję projektu na liście Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Plan ten jest corocznie aktualizowany a wnioski o jego aktualizację mogą składać również Radni.
     Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Konina na lata 2001-2015 opracowywany był przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Koninie. Od dnia 07.12.2009 r. zadanie to będzie realizowane przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rozwoju. Dokument będzie uaktualniony i dostosowany do nowych wytycznych w celu możliwości aplikowania środków unijnych.

Prezydent Miasta Konina
Kazimierz Pałasz

 

źródło: www.bezpiecznykonin.pl


You have no rights to post comments