01.02.2010 Urbański w sprawie konsultacji

Konin ZatorzeW dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od radnego Jana Urbańskiego kopię listu wysłanego przez niego do redaktora Olejnika z portalu TerazKonin.pl . Naszym zdaniem list wyjaśnia wiele wątpliwości związanych z tym tematem. List drukujemy w całości.

 

 

 

01.02.2010 Urbański w sprawie konsultacji PDF Drukuj Email
Propozycje dla Konina - Propozycje Radnych
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 lutego 2010 19:45

Konin ZatorzeW dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od radnego Jana Urbańskiego kopię listu wysłanego przez niego do redaktora Olejnika z portalu TerazKonin.pl . Naszym zdaniem list wyjaśnia wiele wątpliwości związanych z tym tematem. List drukujemy w całości.

 

 Konin 2010-02-01


Panie redaktorze.

 

Myślę, że nieścisłe informacje przekazane na stronach Urzędu Miasta mogą wprowadzić czytelników w błąd. Postaram się więc krótko wyjaśnić, o co w zagadnieniu ogłoszonych konsultacji chodzi.
Tereny pomiędzy Paderewskiego, Niesłuszem, Czarną wodą i Międzylesiem są jak Pan słusznie zauważa zagospodarowane. Jest to jednak zagospodarowanie częściowe. Podam tu choćby przykład chodnika który powinien otaczać teren jeziorka Zatorze, a który urywa się w połowie zachodniej części jeziorka. Wielokrotnie zwracałem się do Prezydenta z wnioskami o dokończenie tej inwestycji.  Na przeszkodzie zawsze stały pieniądze których w budżecie na tego typu inwestycje nie ma za dużo. Prezydent Sybis twierdził, że Urząd Miasta posiada  dokumentację i jak tylko pojawią się możliwości sfinasowania inwestycji, temat zostanie zakończony.  We wrześniu ubiegłego roku w jednej z interpelacji, wskazałem Prezydentowi Pałaszowi źródło finansowania inwestycji, ze środków pozabudżetowych w ramach WRPO ( Konkurs na działanie 6.1 „Turystyka”, Schemat I „Infrastruktura turystyczna”). W ramach konkursu finansowane mogły być projekty:

  • Kompleksowe przedsięwzięcia dotyczące opracowywania i wdrażania koncepcji rozwoju infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki, m.in. rowerowej, pieszej, wodnej oraz rozwoju turystyki kulturowej, w tym kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu ochrony i udostępniania obszarów chronionych atrakcyjnych turystycznie.
  • Renowacja i rozbudowa urządzeń rekreacyjno- sportowych: plaż, kąpielisk, przystani wodnych, ścieżek sportowych i innych obiektów w nadjeziornych ośrodkach wypoczynkowych.
  • Budowa nowoczesnych ośrodków rekreacyjno-rozrywkowych o bogatym programie wielofunkcyjnym (wioski wakacyjne, parki wypoczynku i sportu).

Pan Prezydent Pałasz polecił Wydziałowi Działalności Gospodarczej UM przygotowanie wniosku aplikacyjnego. Na realizację zadania można było pozyskać 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Niestety, okazało się, że dokumentacja którą Miasto posiadało, nie nadawała się kompletnie do aplikowania o środki zewnętrzne. Temat więc upadł. Istnieją jednak kolejne możliwości aplikowania o środki pozabudżetowe na podobne inwestycje, wymienię tu choćby konkursy z działań 4.1 i 4.2 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych. Te jednak znalazły się w funduszu  Jessica, który wymagał od miasta zmiany Kompleksowego Programu Rewitalizacji i dostosowanie go do nowych wymogów tego funduszu, Zostały one określone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o ile dobrze pamiętam w maju ub. roku. Zwróciłem na to uwagę Prezydentowi w kolejnej interpelacji, otrzymując potwierdzenie o przystąpieniu Miasta do zmian w Programie.
Jednak aby brać udział w kolejnych rozdaniach środków Unijnych miasto musi posiadać dokumentację. W związku z powyższym Rada Miasta z mojej inicjatywy zarezerwowała w budżecie na rok 2010 kwotę 100tys. zł na wykonanie takiego projektu
Jednocześnie jako zwolennik przejrzystości władzy i zwiększania wpływu mieszkańców na zarządzanie miastem, zaproponowałem panu Grzegorzowi Pająkowi kierownikowi Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej pilotującemu temat, aby przed określeniem warunków i ogłoszeniem przetargu , dać mieszkańcom naszego miasta możliwość zgłaszania własnych pomysłów i wniosków do założeń tego projektu. Wychodzę z założenia że nikt nie jest nieomylny i taka dyskusja przed rozpoczęciem projektowania może tylko pomóc we właściwym wyborze kierunków zagospodarowania terenów rekreacyjnych o których mówimy. Informacja która się ukazała na stronach UM faktycznie może wprowadzać w błąd. Może również sugerować, że inwestycja będzie finansowana z budżetu miasta.
Mam nadzieję, że te krótkie wyjaśnienia które przedstawiłem, pomogą w uporządkowaniu dyskusji.

Z poważaniem Jan Urbański


You have no rights to post comments