Nowe autobusy, czy kolejny "Słupek Milowy" dla Prezydenta?

solaris

Pojawia się kolejna możliwość, pozyskania środków pozabudżetowych na zakup nowoczesnych autobusów dla konińskiego MZK. W poprzednim rozdaniu pieniędzy unijnych Konin nie brał udziału. Powodem miał być zdaniem Prezydenta, brak strategii transportowej miasta. Zdaniem radnego Urbańskiego, nie było żadnych przesłanek do nie wzięcia udziału w konkursie.  Przypomnijmy, że w zwiazku z powyższym Andrzej Sybis, zastępca prezydenta Konina otrzymał antynagrodę Milowego Słupka 2009.  Czy w tym roku sytuacja się powtórzy? Czas pokaże. Poniżej interpelacja radnego Jana Urbańskiego dotycząca tematu pozyskania funduszy unijnych na zakup nowego taboru dla konińskiego MZK.

 

 


Konin 27.07.2010

 

Jan Urbański
Radny Miasta Konina

 

Pan

Kazimierz Pałasz

Prezydent Miasta Konina


 

 

 

 
Interpelacja

Dotyczy: Podjęcia działań zmierzających do zakupu nowych autobusów dla MZK w ramach WRPO


W dniu 16 lipca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, ogłosił aktualny harmonogram naborów wniosków z WRPO na 2010 r. Zgodnie z nim, w III kwartale bieżącego roku zostanie ogłoszony konkurs i rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.5  „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, Schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego”. W ramach konkursu dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego funkcjonującego na liniach komunikacji miejskiej lub podmiejskiej.
W związku z powyższym proszę, o spowodowanie działań mających na celu przygotowanie przez podległe komórki i instytucje aplikacji umożliwiającej skuteczny udział w tym konkursie. Efektem powinien być zakup kilku nowoczesnych autobusów niskopodłogowych dla konińskiego MZK.
Nadmieniam, że w ubiegłym roku Konin w konkursie nie wziął udziału, na co zwracałem uwagę. W tym samym czasie miasto przeznaczyło ze środków budżetowych kwotę 1,6 mln zł na zakup dwóch nowych autobusów. Przeznaczenie tych środków na wkład własny i udział w konkursie, umożliwiał zakup nie dwóch lecz przynajmniej ośmiu nowoczesnych autobusów niskopodłogowych. Przeglądałem dosyć dokładnie dokumenty i kryteria wymagane do złożenia aplikacji w tym konkursie i nie znalazłem żadnej racjonalnej przesłanki, która mogła być podstawą do nie wzięcia w nim udziału. Przypomnę, że 16 lipca 2009 Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozdysponował ponad 89 mln zł wg poniższego zestawienia.

  • 8,02 mln zł - miasto Leszno na zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie
  • 58,88 mln zł - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. na zakup nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów niskopodłogowych
  • 8,30 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Pile na zakup 14 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb komunikacji autobusowej w mieście Piła
  • 2,44 mln zł - Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na zakup 5 autobusów komunikacji miejskiej w Jarocinie
  • 3,48 mln zł - Miasto Kalisz na rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu
  • 3,22 mln zł - Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
  • 5,00 mln zł - Gmina Swarzędz na zakup nowego taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz

Liczę na to, że w bieżącym roku miasto weźmie udział w konkursie, co pozwoli na unowocześnienie taboru MZK ze środków pozabudżetowych.

Z poważaniem
Jan Urbański

źródło:

www.wkonin.pl


You have no rights to post comments