21.11.2009. Kolejny pomysł radnego Jana Urbańskiego doczekał się realizacji

KFEDobra wiadomość dla konińskich studentów. Doczekała się realizacji kolejna ( wcześniej konkurs „Najlepszy Biznes Plan Konina ”) inicjatywa radnego Jana Urbańskiego z dziediny stymulacji rozwoju gospodarczego naszego miasta oraz integracji młodzieży akademickiej z problemami samorządowymi i zainteresowanie ich możliwościami płynącymi z pozyskiwania  Funduszy Europejskich.

 

 

   Po wielu perypetiach ogłoszony został przez Prezydenta miasta Konina i pod jego patronatem, konkurs dla konińskich studentów oraz absolwentów uczelni, na najlepszą pracę magisterską w tematyce:  „Wpływ funduszy europejskich na rozwój miasta i regionu konińskiego”.

   Prezydent  Pałasz po ostatniej interpelacji radnego (publikowaliśmy ją we wrześniu) dotyczącej sformalizowania i wprowadzenia takiego konkursu w mieście, zlecił Kierownikowi Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, przygotowanie Regulaminu Konkursu oraz propozycji składu Komisji oceniającej prace konkursowe. Regulamin w ostatnich dniach został opublikowany i jest do pobrania z oficjalnej strony Urzędu Miasta http://www.konin.pl/index.php?id=142 

Nagrody przewidziane w konkursie to:

  1. Za zdobycie pierwszego miejsca laureat Konkursu otrzymuje: - 3 000,00  złotych
  2. Za zdobycie drugiego miejsca laureat Konkursu otrzymuje: - 2 000,00  złotych
  3. Za zdobycie trzeciego miejsca laureat Konkursu otrzymuje: - 1 000,00  złotych

Treść ostatniej interpelacji radnego i odpowiedź Prezydenta

źródło: www.bezpieczny.konin.pl


You have no rights to post comments