Prezydent Konina nie jest zainteresowany spółką komunikacyjną. (19.07.2010 Bezpieczny Konin )

autW m.c. maju bieżącego roku koniński radny Jan Urbański wystąpił do Prezydenta miasta z interpelacją dotyczącą: Wykonania analizy możliwości utworzenia w Koninie Spółki Komunikacyjnej „Przewozy Miejskie, Regionalne i Ponadregionalne”, na bazie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i PKS w Koninie S.A. Treść interpelacji i odpowiedzi Prezydenta przedstawiamy poniżej, pozostawiając tradycyjnie bez komentarza.

 

 

 

 

Treść interpelacji

 

Konin 19.05.2010

Jan Urbański
Radny Miasta Konina


Pan

Kazimierz Pałasz Prezydent Miasta Konina
 
 
 
Interpelacja

Dotyczy: Wykonania analizy możliwości utworzenia w Koninie Spółki Komunikacyjnej „Przewozy Miejskie, Regionalne i Ponadregionalne”, na bazie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i PKS w Koninie S.A.

 


      Ministerstwo Skarbu Państwa nadzoruje jeszcze około 60-ciu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa z sektora transportu samochodowego. W najbliższym okresie planowana jest komunalizacja kolejnych spółek PKS. Można z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że pojawi się propozycja komunalizacji PKS S.A. w Koninie. To duża szansa dla miasta. Istnieje bowiem możliwość utworzenia na bazie zasobów PKS S.A. i MZK w Koninie regionalnej spółki komunikacyjnej.
Połączenie przewozów miejskich, regionalnych i ponadregionalnych może spowodować powstanie bardzo pozytywnego efektu synergetycznego w działalności nowego podmiotu. Można założyć z dużym prawdopodobieństwem, że w ramach efektu synergii w odniesieniu do podmiotów przed połączeniem, w nowo utworzonej spółce dojdzie do redukcji kosztów działalności operacyjnej, redukcji dublującego się potencjału, redukcję obciążeń finansowych czy uzyskania nowych możliwości operacyjnych.

      W związku z powyższym wnioskuję o  zlecenie wyspecjalizowanej firmie, przeprowadzenie analizy komunalizacji PKS S.A. w Koninie pod kątem utworzenia na bazie PKS S.A. i MZK w Koninie Spółki Komunikacyjnej Przewozy Miejskie, Regionalne i Ponadregionalne.


Z poważaniem:
Jan urbański


 

 Odpowiedź Prezydenta

 

BP. 0719-10/2010          Konin, dnia 01.06.2010 r.


      Pan
      Jan Urbański
      Radny Miasta Konina

 

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 19 maja 2010 roku, informuję że
24.11.2009 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Pan Mikołaj Budzanowski zwrócił się z pismem do Prezydenta Miasta Konina o trwających pracach przygotowawczych do prywatyzacji PKS-u. Jednocześnie informując o możliwości komunalizacji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.
 Z przeprowadzonych rozmów z Zarządem, Radą Nadzorczą oraz Związkami Zawodowymi i na podstawie przeprowadzonej analizy podstawowych wskaźników ekonomicznych spółki została podjęta decyzja o nie nabywaniu pakietu akcji konińskiego PKS-u na rzecz Gminy Miejskiej Konin.
Stanowisko nasze wynikało również z faktu, że przewoźnik (PKS) obsługuje głównie powiat koniński (ok. 90% przewozów). Prowadzi działania związane z zadaniami własnymi jednostek samorządu terytorialnego, znajdującymi się na obszarze innych gmin. Natomiast zadanie własne Gminy Konin w zakresie transportu miejskiego jest w pełni realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie, który również obsługuje linie podmiejskie.
Ponadto sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie należy do najlepszych. Niepewne są też losy dalszych dopłat do biletów, tabor wymaga unowocześnienia.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy konińskiego PKS-u byli zainteresowani przekształceniem firmy w spółkę pracowniczą (jeżeli byłaby taka możliwość).
Mając powyższe na uwadze i rozpatrując wszystkie aspekty ekonomiczne jak i społeczne na chwilę obecną nie ma możliwości i potrzeby wykonania w/w analizy.
                             

Zastępca Prezydenta
          Miasta Konina
                   /-/ Andrzej Sybis


You have no rights to post comments