Drugi konkurs na biznesplan rozstrzygnięty

Arkadiusz Szczeciński zwyciężył w drugim konkursie "Najlepszy Biznesplan", przedstawiając swój pomysł na usługi z zakresu regeneracji podzespołów samochodowych. Drugie miejsce przyznano Elizie Charczenko za projekt organizowania przyjęć z okazji spodziewanych narodzin dziecka, trzecie - Radosławowi Karczewskiemu za pomysł produkcji i montażu mebli na zamówienie.

 

 

Konkurs "Najlepszy  biznesplan" po raz drugi odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Konina, a jego inicjatorem był Jan Urbański radny Rady Miasta Konina. Głównym organizatorem konkursu była - podobnie jak pierwszej edycji - Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, a współpracowały z nią następujące instytucje: Urząd Miejski w Koninie, Konińska Izba Gospodarcza, Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Koninie ( także z prezesem honorowym, poseł Elżbietą Streker - Dembińską) i  Powiatowy Urząd Pracy.

 Adresowany do wszystkich koninian ( bez względu na wiek, wykształcenie, zawód) konkurs ma za zadanie pobudzić aktywność mieszkańców w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, inicjować powstanie i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć w tej sferze, przyczynić się do tworzenia miejsc pracy. Ma również zapewnić nowo powstałym podmiotom gospodarczym pomoc merytoryczną: szkoleniową i doradczą. Mogą w nim uczestniczyć zarówno osoby indywidualne, jak i grupy, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a które prowadzą - lub zamierzają zarejestrować i prowadzić - w Koninie swoją działalność w formie mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniającego poniżej 10 pracowników.

 

  • undefined
 żródło Bezpieczny Konin

You have no rights to post comments