Zapytanie w sprawie ulicy reformackiej.

W roku bieżącym wykonano cżęść remontu ulicy Reformackiej na konińskiej Starówce. Remont tej ulicy ciagnie się latami. Dalaczego nie został w roku bieżącym zakończony.

BP.0003-8/2011
Konin, dnia 13.06.2011 r.

 

W odpowiedzi na zgłoszone przez Pana na VIII sesji Rady Miasta Konina w dniu 25.05.2011r. zapytania i wnioski wyjaśniam co następuje :

 Sprawa ulicy reformackiej.


I etap remontu został już zakończony. przetarg z roku 2010 obejmował odcinek za kwotę 250 tysięcy. nie została pod jęta decyzja o poszerzeniu inwestycji, gdyż propozycje (według kosztów wstępnych) to koszty 150 i 400 tysięcy. Koszty te trzykrotnie przekroczyłyby koszty wartości przetargowej, co stanowi naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych.

Z.up. Prezydenta Miasta Konina
Marek Waszkowiak
Zastępca Prezydenta Miasta Konina


You have no rights to post comments