29.06.2011. Wstrzymali się od absolutorium

Ośmiu radnych było „za”, 12 radnych wstrzymało się od głosu, przeciwnych głosów nie było. Rada Miasta nie podjęła uchwały o udzieleniu prezydentowi absolutorium za 2010. Niczym to jednak nie skutkuje i życie miasta toczy się dalej. To jednak trzeci taki przypadek w historii konińskiego samorządu.Pod koniec minionego roku zmieniły się władze miasta. Od 15 grudnia prezydentem Konina jest Józef Nowcki. Absolutorium za miniony rok podzieliło jednak radnych na obrońców Kazimierza Pałasza (Kamil Szadkowski, który wypominał innym radnym „amnestię” zamiast amnezji, czy Tadeusz Piguła, który nie czuł się Polakiem, ale nie rozumiał innych radnych) i jego przeciwników. - Nie oceniamy poprzedniego prezydenta - uspokajała radnych Elżbieta Siudaj-Pogodska z PO.

Najpierw komisja rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2010 rok. Potem wypowiedzieli się przewodniczący klubów. - Nie było nas wtedy w radzie. To nie był nasz prezydent, dlatego cały klub PiS wstrzyma się od głosu przy absolutorium - powiedziała Zofia Itman z PiS.

- Oceniamy pozytywnie realizację zeszłorocznego budżetu – powiedział Kamil Szadkowski z SLD.

W imieniu PO wypowiedział się Jan Urbański. - Budżet miasta został wykonany w 97 procentach. W budżecie zabrakło ponad 2 milionów złotych. Co powoduje, że miasto nie wywiązuje się z dochodów? - Pytał radny. - Ponieważ budżet został wykonany, nie będziemy głosować przeciwko, wyrażamy jednak swoje niezadowolenie poprzez wstrzymanie się od głosu. Niech to będzie ostrzeżenie dla nowych władz Konin, żeby nie szli tą droga, ale wybrali nową drogę, Nie budowali partkomatów, ale parkingi, nie budowali kas w urzędzie pracy, ale nowe miejsca pracy.

Imienne wyniki głosowania: Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Konina za 2010 r.
Liczba uprawnionych 23
Liczba obecnych 20
Głosy za 8
Głosy przeciw 0
Głosy wstrzymujące 12
1. Ryszard Białkowski wstrzymał się
2. Zenon Chojnacki wstrzymał się
3. Marek Cieślak wstrzymał się
4. Mateusz Cieślak wstrzymał się
5. Zofia Itman wstrzymała się
6. Teresa Kołodziejczak wstrzymała się
7. Piotr Korytkowski nieobecny
8. Monika Kosińska za
9. Ramona Kozłowska za
10. Kazimierz Lipiński wstrzymał się
11. Czesław Łajdecki za
12. Urszula Maciaszek nieobecna
13. Tadeusz Piguła za
14. Jarosław Sidor za
15. Elżbieta Siudaj-Pogodska wstrzymała się
16. Wiesław Steinke wstrzymał się
17. Zdzisław Strzech wstrzymał się
18. Marcin Sypniewski wstrzymał się
19. Kamil Szadkowski za
20. Jan Urbański wstrzymał się
21. Zbigniew Winczewski za
22.Tadeusz Wojdyński za
23. Janusz Zawilski nieobecny


You have no rights to post comments