Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: media in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 260

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 272

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440

Notice: Undefined index: mime in /www/jan25/plugins/system/t3/includes/core/minify.php on line 440
Interpelacje

Interpelacje

Interpelacja w sprawie "Programu rozwoju taniego budownictwa mieszkaniowego, w systemie nadbudowy istniejących budynków wielo-mieszkaniowych”.

Jan

Mając na uwadze trudną sytuację finansowo mieszkaniową, przede wszystkim młodych mieszkańców Konina, w dniu wczorajszym złożyłem w Biurze Rady Miasta interpelację do Prezydenta Miasta Konina w sprawie przygotowania i wdrożenia programu taniego budownictwa mieszkaniowego w mieście, prowadzonego w systemie nadbudów suchych. Poniżej treść interpelacji.

Interpelacja w sprawie "Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez stworzenie i wprowadzenie w Koninie „Programu wprowadzania do stosowania opasek ratunkowych SOS"

urbańskiW dniu 23.07.2013 złożyłem interpelację w sprawie "Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez stworzenie i  wprowadzenie w Koninie Programu wprowadzania do stosowania opasek ratunkowych SOS" . Poniżej treść interpelacji.

Odpowiedź Prezydenta na Interpelację w sprawie ograniczenia wysokości opłat za wywóz śmieci

herbPoniżej odpowiedź Prezydenta Miasta Konina na Interpelację w sprawie: "Zmiany Uchwały nr 508 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik", którą w imieniu klubu PO złożyłem w trakcie sesji w dniu 27.03.2013.

Interpelacja w.s. Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze w trakcie remontu wiaduktu Briańskiego

2W dniu dzisiejszym złożyłem interpelację dotyczącą "Poprawy bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zatorze w trakcie remontu wiaduktu Briańskiego". Intepelacja dotyczy budowy dodatkowego łącznika drogowego w południowo wschodniej części osiedla Zatorze.

Odpowiedź Prezydenta na interpelację

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 17 maja 2011, dotyczącą niepokojącego wzrostu bezrobocia w Koninie oraz propozycji wprowadzenia mechanizmów mających na celu odwrócenie niekorzystnej tendencji na konińskim rynku pracy wyjaśniam, że w kreowaniu rynku pracy, podejmujemy działania mające na celu tworzenie odpowiednich warunków, takich jak: infrastruktura techniczna, promocja i wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, uruchamianie bodźców do podejmowania prywatnych inwestycji.

Więcej artykułów…